پستکس+

پستکس پلاس یکی از سرویس های نوپا در پلتفرم پستکس می باشد که از سال 1396 و با تجمیع خدمات تعدادی از شرکتهای عرضه کننده پست درون شهری و پیک های مدرن شروع به کار نموده است.

 وظیفه پستکس پلاس  توزیع و جمع آوری کالا در بخش درون شهری به صورت آنلاین میباشد که حوزه فعالیت آن در شهر تهران تبریز، اهواز، یزد، کرمان، کرج، مشهد و قم میباشد.

محدودیت وزنی آن ۳۰ کیلو گرم و حداکثر ابعاد50*50*50 سانتی متر میباشد و کلیه مرسولات می بایستی طی ۶ ساعت پس از تعیین نقطه جغرافیایی از مقر فرستنده جمع آوری و در نقطه مورد نظر گیرنده تحویل گرد از جمله محدودیت های این سرویس میتوان به این موضوع اشاره کرد که قیمت بسته به فاصله ، ترافیک و ساعت درخواست تغییر خواهد کرد و حوزه فعالیت این سرویس صرفا در مناطق شهرداری از شهرهای صدرالذکر منحصر میگرددد.