اوبار

 

اوبار سرویسی است است نوین و گسترده از شرکت سانا گستر سبز با رویکرد ایجاد گسترده ترین، زنجیره حمل و نقل سنگین کشور. اوبار با بازخوانی روند اجرایی باربری های سنتی کشور و با استفاده از یک گروه به روز و فعال تلاش کرده است با استفاده از به روزترین و کارامد ترین فناوری ها، سامانه  اینترنتی "اوبار" ، گسترده ترین سامانه حمل و نقل سنگین کشور را راه اندازی کند که به وسیله آن کاربر میتواند با قیمتی مناسب، محموله هایی از وزن 1 تا 22 تن را با تنوع گسترده از انواع خودرو ها را انتخاب نماید

در این سامانه، فرستنده با ارائه موقعیت مکانی  درخواست خود را به نزدیکترین خوردوها ارسال و در صورت پذیرش سفارش توسط راننده، مراجعه جهت حمل مرسوله آغاز خواهد شد.